Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych w serwisie internetowym sremkowo.pl.

   1. Korzystanie z serwisu  ogłoszeń sremkowo.pl  oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
   2. Przyjęcie i emisja ogłoszeń drobnych jest bezpłatna.
   3. Bezpłatne ogłoszenia przyjmowane są na okres  60 dni począwszy od dnia publikacji.
   4. Warunkiem ukazania się bezpłatnego ogłoszenia jest podanie przynajmniej jednej formy  kontaktu
       z oferentem .
   5. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie
       zamieszczający ogłoszenie użytkownik. Serwis "sremkowo.pl" nie ponosi odpowiedzialności za:
          * roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
          * zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
          * oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
          * zgodność usług i towarów z opisem,
          * prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.
   6. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem,
       dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
   7. Nie będą zamieszczane następujące rodzaje ogłoszeń:
          * łamiące prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
          * dotyczące sprzedaży leków lub broni;
          * obrażające osoby trzecie;
          * propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną oraz zawierające treści pornograficzne.
   8. Serwis Ogłoszeniowy sremkowo.pl nie pośredniczy pomiędzy sprzedającym a kupującym.
       Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z wykorzystania
       zamieszczonych ogłoszeń ponosi użytkownik serwisu.
   9. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
  10. To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji
ogłoszenia zamieszczonego wcześniej w przeciwnym wypadku wszystkie ogłoszenia o tej
samej treści będą usuwane.
  11. Wszystkie bezpłatne ogłoszenia  są czytane przez moderatora, który ma prawo do ich modyfikacji
       pod względem  formy i treści, tak by były zgodne z przyjętym przez nas schematem.Może on je
       również usunąć w przypadku gdy uzna, że łamią one prawo lub są niezgodne z interesem serwisu
       sremkowo.pl.
  12. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i
        emisji ogłoszeń bezpłatnych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego powodu
        ewentualne straty zgłaszających ogłoszenia.
  13. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do:
          * usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
          * nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu
            działalności
          * nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.
          * usuwania ogłoszeń reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe
  14.  Użytkownik korzystający ze sremkowo.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie,
        opracowywanie i usuwanie swoich danych przez serwis sremkowo.pl .Stosujemy się ściśle do
        postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
        (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym  
        serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłania emaili. W żadnym wypadku
        nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
   15. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania
         użytkowników serwisu.

Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne