Kilka słów o Śremie

Oto kilka słów o mieście Śrem, jego położeniu oraz sytuacji na rynku pracy. Miasto Śrem jest jednym z większych miast byłego woj. poznańskiego.Leży nad Wartą w miejscu gdzie rzeka ta – płynąca dotąd w kierunku zachodnim – skręca gwałtownie na północ. Z poznania do Śremu można dojechać trzema drogami :przez Kórnik,przez Rogalin lub przez Mosinę. Okolice Śremu posiadają charakter rolniczy , nie brak tam jednak terenów atrakcyjnych dla turystów.Terenów o zróżnicowanej rzeźbie, z jeziorami oraz niewielkimi połaciami lasów.

Śrem położony jest w Kotlinie Śremskiej, będącej częścią Pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej. Jest to obszar częściowo zalewowy z licznymi starorzeczami. Pradolina oddziela Pojezierze Wielkopolskie od Pojezierza Leszczyńskiego. Miasto Śrem est ważnym ośrodkiem przemysłowym. W zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta prace znalazło wielu mieszkańców gminy. Niestety w ostatnich czasach koniunktura w gospodarce uległa znacznemu pogorszeniu, co przyczyniło się do ograniczenia i redukcji zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach. Sytuacja taka miała miejsce również w naszym mieście. Wielu ludzi zmuszonych zostało do szukania zatrudnienia w sąsiednich miastach, a głównie w Poznaniu. Niestety wiąże się to z dojazdami czyli zwiększonymi kosztami uzyskania dochodów, dlatego miejscowe  oferty pracy są bardzo poszukiwane.

Wiele ciekawych ofert pracy ze Śremu można znaleźć na stronach naszego serwisu. W serwisie znajduje się również wiele ogłoszeń oraz ofert pracy ze Śremu zamieszczonych przez mieszkańców regionu. W serwisie znajduje się również regionalny katalog firm zawierający oferty miejscowych przedsiębiorstw.