Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne
PDF Drukuj Email

POLITYKA PRYWATNO?CI - PLIKI COOKIES

 

Pliki cookies

W ramach witryny www.sremkowo.pl stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e pliki te, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane b?d? po stronie u?ytkownika ,czyli na jego urz?dzeniu ko?cowym.

U?ytkownik mo?e jednak tak ustawi? swoj? przegl?dark? internetow?, aby pliki cookies nie zapisywa?y si? na jego dysku, albo automatycznie usuwa?y si? po okre?lonym czasie. Zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies mo?na dokona? w ka?dej chwili wykorzystuj?c opcje przegl?darki z ktrej aktualnie korzystamy.

 

Czym s? pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw przeznaczonych do przegl?dania stron internetowych. Plik cookies zawieraj? nazw? strony internetowej z ktrej pochodz?, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urz?dzeniu ko?cowym.

 

Do czego s?u?? pliki cookies

Pliki cookies u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies u?ywane s? rwnie? w celu gromadzenia anonimowych danych demograficznych i opracowywania oglnych statystyk odwiedzin strony (czasu odwiedzin, ilo?ci wy?wietle? strony itp.), ktre pomagaj? zrozumie? w jaki sposb u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co jednoczesnie umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.

 

Pliki cookies - dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plikw cookies mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies dotycz?ce reklam

Zezwalamy zewn?trznym dostawcom na publikowanie reklam w naszym serwisie. Firmy te mog? umieszcza? pliki cookies i odczytywa? je w przegl?darkach u?ytkownikw. Zewn?trzni dostawcy, w tym Google, wykorzystuj? pliki cookies do wy?wietlania reklam na podstawie wcze?niejszych odwiedzin u?ytkownikw na naszej stronie. Pliki cookies umo?liwiaj? firmie Google i jej partnerom wy?wietlanie u?ytkownikom konkretnych i dopasowanych reklam na podstawie ich odwiedzin w naszej i w innych witrynach internetowych.

Wi?cej informacji znajduje si? na stronach:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/

 

Usuwanie i blokowanie plikw cookies

Przegl?darki internetowe domy?lnie dopuszczaj? do umieszczana plikw cookies na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach ka?dej przegl?darki internetowej.

UWAGA: Wy??czenie stosowania plikw cookies, mo?e wp?yn?? na funkcjonowanie strony internetowej.

 

Linki zewn?trzne

Reklamy publikowane w naszym serwisie zawieraj? linki do innych stron internetowych. Serwis www.sremkowo.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? i polityk? prywatno?ci tych stron.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne