Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne
Wpisał Administrator   

KLUB ?EGLARSKI ZE ?REMU

Na terenie wielkopolskiego miasta ?rem, od 40 ju? lat dzia?a Klub ?eglarski "ODLEWNIK".Klub zosta? za?o?ony 8 stycznia 1969 roku przy Odlewni ?eliwa w ?remie.Siedzib? Klubu do dnia dzisiejszego stanowi przysta? ?eglarska zlokalizowana na p?nocno-wschodnim brzegu Jeziora Grzymys?awskiego przy ulicy Jeziornej 6.Przysta? ta wyposa?ona jest ona w trzy pomosty cumowniczo-manewrowe, dwa hangary do przechowywania sprz?tu p?ywaj?cego oraz kort tenisowy.
Najwa?niejszym zadaniem statutowym Klubu jest uprawianie sportu i turystyki ?eglarskiej oraz krzewienie wiedzy ?eglarskiej i popularyzowanie ?eglarstwa w spo?ecze?stwie, szczeglnie w?rd okolicznej m?odzie?y.
W posiadaniu Klubu znajduje si? jacht pe?nomorski klasy Carter - s/y "HIPOLIT", zmontowany samodzielnie przez cz?onkw Klubu i wodowany w 1984 roku,rwnie? DZ-ta kecz szkoleniowo-rekreacyjny, trzy ?rdl?dowe jachty kabinowe, pi?? omeg, sze?? finnw, sze?? kadetw, cztery s?onki oraz pi?? optymistw. W latach dziewi??dziesi?tych cz?onkowie Klubu jako prywatni armatorzy zbudowali lub zakupili blisko czterdzie?ci jachtw kabinowych, ktre zasili?y flotyll? p?ywaj?c? klubowej przystani.
Klub ?eglarski "ODLEWNIK" ze ?remu dzi?ki posiadanemu sprz?towi oraz doskona?ym umiej?tno?ci? ?eglarskim swoich cz?onkw organizuje pe?nomorskie rejsy po Ba?tyku i Adriatyku oraz rejsy ?rdl?dowe po Pojezierzu Mazurskim.

Wody Jeziora Grzymis?awskiego od kilku ju? lat goszcz? rwnie? motorowodniakw, ktrzy przyje?d?aj? tu na zawody rangi Mistrzostw ?wiata i Europy.
Klub ?eglarski "Odlewnik" jest wsp?organizatorem Motorowodnych Mistrzostw ?wiata i Europy.
Na terenie Klubu organizowane s? rwnie? inne atrakcyjne imprezy takie jak : uroczysto?ci Otwarcia i Zako?czenia Sezonu ?eglarskiego, uroczysto?ci nadania imienia nowym jednostkom p?ywaj?cym, Dni Otwarte Przystani Klubowej czy Obchody Rocznicowe Klubu.

Wi?cej informacji o mie?cie ?rem oraz og?oszenia z terenu powiatu ?remskiego zajdziemy w dziale og?oszenia ?rem na stronie serwisu informacyjno-og?oszeniowego sremkowo.pl.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne